در كلاس درس و زنگ انشا، معلم کلاسمان از ما خواست تا نامه اي ( به يك هم كلاسي – به برنامه كودك صدا و سيما – و يا يكي از اعضاي خانواده ) بنويسيم .من نامه اي به برادرم كميل نوشتم .

برادر عزيزم سلام . حالت چطور است ؟اميدوارم حالت خوب باشد . من برادر كوچكت سهيل هستم . زودتر از تهران به مشهد بيا كه خيلي دلمان برايت تنگ شده است .

از ميان سه تا برادرم فقط تو نيستي . هر چه زودتر بيا . برادر ديگرمان مسعود ديروز از تهران برگشت . پس چرا تو با او نيامدي ؟چرا آن هفته قبل كه دو روز پشت سر هم تعطيلي بود ، نيامدي ؟ دلم برايت تنگ شده است . پدر و مادر و برادرهايم ، دلشان برايت تنگ شده است . حتما تو هم دلت برايمان تنگ شده است . پس چرا از آن دو فرصت پيش آمده ، خوب استفاده نكردي ؟اگر باز همان جواب هميشگي ات را مي دهي كه بهتر است وقتي بيايم كه حداقل 5 يا 6 روز بمانم ،‌بايد بهت بگويم كه ما فقط مي خواهيم ترا از نزديك ببينيم و يك روز هم غنيمت است . پس زودتر بيا . منتظرت هستيم .

برادرت سهيل

آدرس گيرنده : تهران . خيابان كارگر شمالي . كوي دانشگاه . ساختمان 14 . كميل سهيليتاريخ : شنبه نهم آبان ۱۳۸۸ | 6:16 | نویسنده : محمد سهیل سهیلی |
  • گرافیک
  • کوفه